<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

 


Om Grethel Brohult

[english version - click here]

 

Född 1936 i Norberg. Bosatt i Stockholm sedan 1965.

Utbildning:
Nordiska språk, tyska. litteratur, Uppsala 1958 – 1964
Grundskolan för konstnärlig utbilding, Stockholm 1967 – 1969
Konstfackskolan, Stockholm 1970 – 1975 (skulptur)
Konstfackskolan. projektarbete, 1975 – 1976
Lärarhögskolan, Stockholm 1977 – 1978

1976-77 Arbetar med skulpturer till tv-filmen ”Ärliga blå ögon” och textil skulptur ”Fiskar” som visas på Kvinnokulturfestivalen i Gamla Riksdagshuset 1977
1977-78 Lärarhögskolan. Lärarbehörighet. Specialarbete: dramatik i undervisningen.
1978-81 Undervisar på Kärrtorps gymnasium i svenska och dramatik
Blir medlem i den grupp som driver det konstnärsägda Galleri Lilla My – ett galleri som
försöker bygga broar mellan bilden och andra konstarter
Deltar i tidskriften Åttiotals första nummer med bilder och dikter

1982 Separatutställning på Galleri Lilla My: ”Att vägas och mätas, att äta eller ätas”

1983 Separatutställning ”Klätterställningar och erotiska landskap” på Galleri Aix, Stockholm . Kombination med egna diktfragment.

1984 Söker gestens, hållningens betydelse : det inres avtryck i det yttre. Resulterar i ett sextiotal porträtt av stolar – hopflätade. stapelbara, fastspikade, vindburna.

1985 Separatutställning av ”Stolarna” på Galleri My. Samma år separatutställning i
Svenska Kyrkan i New York.

1986-87 Tecknar arketyper som rep, nät, knutar. Börjar skära upp stora papper i remsor, knyter och flätar reliefer. 1987 separatutställning av tecknade knutar och flätade reliefer: Konstfrämjandet, Stockholm.
Separatutställning i Lycksele utställningshall

1988 Köpt papper känns otillräckligt. Startar egen papperstillverkning. Helt nya möjligheter öppnas. Det handgjorda papperet speglar både intellektuellt liv (böcker, handskrifter) och sinnligt/organiskt (hud,skal,löv).

1989-91 Undervisar i teckning på Konstfackskolan

1990 Separatutställning på Galleri Lucidor, Stockholm. ”Liv-stycke-liv-snör-liv”.Kroppen. det sinnligheten är tema.

1991 Separatutställning på Konstfrämjandet ”Tecken,teckningar, pappergament”. Bok, tecken, intellekt är tema. Blir samma år medlem i International Association of Hand Papermakers and Paper Artists(IAPMA)

1991 Inbjuds tillsammans med Nils Gunnar Zander, Yrjö Edelman, Susan Weil m.fl. till en utställning på Liljevalchs ”Lek med papper” – en pappersutställning som kombinerar barns och ungdomars arbeten med professionella konstnärers. Denna utställning visas sedan på Ljusdals museum, Kalmar museum och Luleå tekniska museum.

1991 Deltar i IAPMAS kongress i Ungern: föredrag, diskussioner, många utställningar med internationell papperskonst

1992 Startar konstnärsgruppen Samsynta tillsammans med grafikerna Ulla Wennberg och Åse Marstrander.

1993 Deltar i en jurybedömd pappersutställning i Montreal, Canada. Fascineras av innuitkonst i Quebec. Deltar i en tio dagar lång work-shop i Boston: studier i papperets historia,handskrifter och papper från Kina, Burma, Japan osv. Prövar äldsta metoden att tillverka papper med handklubba, europeisk och asiatisk pappersform , prövar även moderna metoder som pulp-spraying.

1993-94 Arbetar vidare mot alltmer skulptural form – fortfarande bokblad, skrift, tecken. Men också kläder, puppor, insekter – hur gesten/hållningen lämnats kvar i kläder, hyllen och höljen även sedan kroppen lämnat dem. Experiment med att mala olika fibrer i KKV:s holländare. Tillverkar olika papperstyper lämpade för relief, form, blandar med växtfibrer osv

1995,1996,1998 Inbjuden att visa pappersobjekt i Italien på Torinos bokmässa, Salone del Libro.
Deltar samma år i IAPMA:s kongress i Holland: föredrag och work-shops med olika experiment: ”plant-fibers for papermaking”, limning av papper, reliefer osv. Deltar även i utställningen Suitcase-art med nio ”Figurer”. Studieresa till Düren som har pappersmuseum och pappers- arkiv och är centrum för papperets historia och papperskonst. Deltar samma år med pappersskulpturer ”Påsar” i en jurybedömd papperstriennal i Schweiz.

1995 Kim Nicklasson gör en bok om konstnärsgruppen Samsynta i sin grafikserie Ur vår tids grafik
Inbjuds samma år att delta i en stor internationell utställning om kläder som hölje, urform, symbol -.”Papier-Art-Fashion” . Utställningen visas i München på Gallerie Handwerk, går sedan vidare till Badisches Landesmuseum och Museum für Kunst und Gewerbe i Hamburg. Samma år även inbjuden att delta i en utställning om handpapperskonst som visas i Mölndals kvarnby, på Ljungsjögården och i Trelleborgs konsthall. Inbjuds till Landskrona museum tillsammans med fyra danska och fyra svenska papperskonstnärer att göra hyllningsverk till Tycho Brahes 450-årsjubileum samt visa egna
bilder.

1996 I Köpenhamns kulturhuvudstadsår ingick ett antal utställningar av internationell papperskonst. Min installation "Puppor" ingå i Dansk-Norska Stiftelsens utställning "Scandinavian paperart".
Deltar även i IAPMA:s femdagarskongress med workshops , studiebesök och föredrag om the permanence of colours, land-art, the symbiosis between art, nature and ecology.

1997 Inbjuds att delta i Röhsska museets utställning ”Boken som objekt” - 16 konstnärer visar Artists´ books. Utställningen går vidare till Bildmuséet i Umeå 1998. Arbetar vidare med bokobjekt och kläder som hölje, symbol .
Fortsatta experiment med olika pappersmassor, utnyttjar framför allt linfiberns elasticitet och krympning.

1998 Inbjuds att ha en separatutställning med fyra montrar ”Artists´ books” på Universitetsbiblioteket.i Stockholm hösten -98.
Inbjuds samma år att som temakonstnär i Pedagogiska magasinets novembernummer visa ett tjugotal konstverk. På hösten 1998 går ett projekt om tecken av stapeln i biblioteksgalleriet i Gröndal i Stockholm. En bok produceras med konstnärernas konstverk och text/bild kring tecken.

2000 Inbjuds till en stor internationell manifestation av papperskonst på Museo Santa Maria della

2001 Scala i Sarteano i Italien, visar slipsar gjorda av papper. I samband med utställningen:workshops om vattenmärken, relief, pigment, marmorering osv. Föreläsningar bl.a.:African, australian papermaking, papermaking in the Fiji, Book Art in Chicago, Paper art in Poland. Samma år separatutställningen “Minnenas garderob” I Malmö på Galleri Musafällan – en installation med kläder- framför allt den utsatta människans. Västar. linnen, förklän, strumpor, slipsar. I Duszniki zdroj i Polen samlas samma år IAPMA-konstnärer från hela världen. Mitt bidrag till utställningen Unpacked-Unrolled- Unfolded är ett tjugotal insekter tillverkade av papper. I samband med IAPMA-kongressen fem dagar av studiebesök och föreläsningar om papper

2001-2002 Upplevelsen av puppor live... Koreografen Helena Lambert leder experimentgruppen Rörelselaboratoriet där jag deltar. Skillnaderna mellan olika konstarter blir mycket konkret, men också likheterna. Kroppen är lika viktig som tomrummet. Rörelsen är lika viktig som stillheten, pausen. Ensamhet står mot grupp. Man förhåller sig till centrum och periferi osv. Men i det konkreta rummet blir även tempot/tiden av vikt - stå, falla, gå i olika tempo.
Efter ett par år gör vi en föreställning. Vi är puppor inneslutna i gasväv. Våra rörelser, inspirerade av buto, är sniglande långsamma innanför höljet. Efter några timmar tar vi oss ur de trånga fodralen, föds, våta av svett, tilltufsade och utmattade.
De puppor, tillverkade av linnepappersmassa, som jag visade i Köpenhamn 1996 var övergivna höljen av ett helt annat slag. Men varje konstnärlig upplevelse smittar av sig. Säkert kommer dans- och rörelseupplevelserna att påverka mina senare skulpturer.

2002 PaperArt 2002: en jurybedömd internationell utställning i norra Tyskland. 53 konstnärer visar sina verk på åtta museer, slott , rådhus, institutioner – ett stort utställningsprojekt länkat till work-shops, samarbete med skolor osv. Jag inbjuds att visa bokobjekt. Samma år separatuställning på Konstfrämjandet i Karlstad: små kvadratiska bilder med handgjorda papperstrianglar kombinerade med föremål och kända rim och ramsor, en djupdykning i tidiga minnen.

2003 En stor utställning på Fokets hus i Storfors. Vi är tre konstnärer. Utställningen är fokuserad på pappersreliefer och pappersskulpturer. Jag deltar med mina teman: intellekt och sinnlighet – kläder och bokobjekt. För att hitta en koncentrerad form att symbolisera kvinna och man med har jag valt 25 fickor för kvinnan och 25 slipsar för mannen. Inom dessa två former har jag sökt variationer på det mänskliga. Även andra material finns med: gummi, metall, trä-bitar, bomull, tobak, skelettdelar.

2003 inbjuds jag att tillsammans med ett tjugotal konstnärer, som tillverkar sitt eget papper, att delta i en utställning i Historical Museum i Jeunju i Korea. I samband med utställningen ges en bok ut, där varje konstnär presenteras med bilder av både konstverk och arbetsmetod.

2004:
Separatutställning på Galleri Kretsen i Södertälje. Tema: Huset. Bokens pärmar, människans kläder, puppornas höljen fungerar som skydd. Så gör även huset. Utgångspunkt för bilderna är en lek med orden huskropp och kroppen som hus.

Parallellt arbetar jag med ett artoteksprojekt för äldreboende som Konstfrämjandet i Malmö inbjuder mig till. Det är meningen att de gamla skall få röra bilderna och att bilderna skall vara utgångspunkt för samtal. Min inspiration blir minnen - pappersdockor, tennsoldater, ransoneringskort, flygplansvikningar, barndomens sagor, skolminnen...Jag kombinerar avtryck i pappersmassan med text och fastsydda föremål. Bilderna cirkulerar i äldreboenden i Kristianstad, Staffanstorp, Eslöv, Svalöv och Sjöbo.

2005:
Biblioteksgalleriet i Gröndal i Stockholm har en utställning med Artists´Books. Inbjudna konstnärer inspireras att tänja på bokens gränser. Jag arbetar under hösten med ett tiotal bokskulpturer., som jag ställer ut.

2006:
Stora Enso i Skoghall firar jubileum detta år. Jag inbjuds att visa bilder i Skoghalls bibliotek. Papper är naturligtvis utgångspunkten för utställningen. Mitt handgjorda papper.

Galleri Taktil i Stockholm vill fokusera på processer i en utställning kombinerad med diskussioner. Mikael Sylvan (scenograf), Gunilla Palmstierna Weiss (scenograf), Christer Bothén (musiker/konstnär) och jag deltar med vår syn på arbetsprocesser, visar verk och deltar i samtal med inbjudna. Jag inbjuds att visa mina puppor och insekter - som symbol för processer, tillblivanden.
Min samling av puppor har vuxit. De ursprungliga bruna pergamentartade har fått sällskap av färgskimrande och vita. De vita påminner om dansföreställningen puppor, som jag deltog i 2002. Men mina puppor är mindre, lätta, öppna...

2007:
Galleri Taktil. En retrospektiv separatutställning som kombinerar boskulpturer med kläder - intellekt med sinnlighet.
Grupputställning, Nordeuropäische Künstlerinnen, Papierobjekte i Stadt Norderstedt, Tyskland.

Har förutom ovanstående:
• Gjort bokomslag till flera bokförlag, illustrationer till dags- och fackpress.
• Hållit föredrag i samband med utställningar och i skolor.
• Har hållit kurser i papperstillverkning i Svenskt pappers och ABF:s regi.
• Fått impulser i arbete med svårt sjuka barn i ett konstnärsprojekt på Huddinge sjukhus och med utvecklingsstörda i Ösmo. Har även arbetat med synskadade 1995 – 1998 på Hagabergs FHSK i Södertälje.
• Har gjort flera utställningar tillsammans med konstnärsgruppen Samsynta.

Medlem av KRO och IAPMA.
Inköpt av Statens konstråd, ett flertal landsting, kommuner och konstföreningar.
Stipendier: Sveriges bildkonstnärsfond.